Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 31 xuất bản ngày 15-07-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 04)
04-07-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. (từ trang 05 đến trang 14)
04-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. (từ trang 15 đến trang 25)
30-06-2016 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh năm học 2016 - 2017. (trang 26)
01-07-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 27 đến trang 34)
01-07-2016 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V. (từ trang 35 đến trang 38)
05-07-2016 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu, bản đồ và file số thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 39 đến trang 41)
08-07-2016 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 42 đến trang 43)
21,086,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner