Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 15-05-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2016 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 04)
20-04-2016 Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 05 đến trang 15)
20-04-2016 Nghị quyết số 128/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 16 đến trang 19)
26-04-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 20 đến trang 36)
29-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 37 đến trang 44)
25-04-2016 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+)” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 45 đến trang 108)
26-04-2016 Quyết định số 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 109 đến trang 114)
27-04-2016 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 115 đến trang 122)
28-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2016. (từ trang 123 đến trang 125)
28-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 126 đến trang 127)
04-05-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. (từ trang 128 đến trang 131)
21,119,151 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner