Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 21 xuất bản ngày 25-04-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
15-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 06 đến trang 07)
19-04-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 08 đến trang 10)
21-03-2016 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 11 đến trang 18)
22-03-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 19 đến trang 23)
25-03-2016 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. (trang 24)
28-03-2016 Quyết định số 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 25 đến trang 26)
29-03-2016 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2015. (từ trang 27 đến trang 30)
31-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 33)
07-04-2016 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 37)
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. (từ trang 38 đến trang 39)
22-04-2016 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016. (từ trang 40 đến trang 43)
21,119,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner