Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 10-01-2016: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. (từ trang 02 đến trang 32)
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 33 đến trang 89)
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 90 đến trang 94)
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc điều chỉnh danh mục công trình, kế hoạch vốn tại Phụ lục II Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 95 đến trang 101)
25-12-2015 Quyết định số 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật năm 2015. (từ trang 102 đến trang 107)
20,128,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner