Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 49 xuất bản ngày 31-10-2015: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nội tiết và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. (từ trang 03 đến trang 06)
12-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. (từ trang 07 đến trang 13)
27-10-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. (từ trang 14 đến trang 21)
02-10-2015 Nghị quyết số 80/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện Lệ Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý). (từ trang 22 đến trang 39)
07-10-2015 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. (từ trang 40 đến trang 51)
09-10-2015 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. (trang 52)
16-10-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi. (từ trang 53 đến trang 55)
24,445,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner