Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 38 xuất bản ngày 05-10-2014: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 02 đến trang 38)
26-09-2014 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 39 đến trang 53)
26-09-2014 Quyết định số 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2014. (từ trang 54 đến trang 55)
21,089,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner