Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 20-06-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-05-2014 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 03)
26-05-2014 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 04)
26-05-2014 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 05)
26-05-2014 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình. (từ trang 06 đến trang 07)
22-05-2014 Quyết định số 1294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 10)
26-05-2014 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số học sinh mỗi lớp tuyển mới ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. (trang 11)
04-06-2014 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2013. (từ trang 12 đến trang 113)
17-06-2014 Công văn số 1129/VPUBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. (từ trang 114 đến trang 115)
21,089,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner