Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 28-02-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
31-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Minh Hóa năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. (từ trang 06 đến trang 14)
31-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2011. (từ trang 15 đến trang 28)
31-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 29 đến trang 41)
31-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 42 đến trang 52)
31-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011. (từ trang 53 đến trang 78)
23-02-2011 Công văn số 18/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu nghị quyết của HĐND tỉnh. (từ trang 79 đến trang 81)
11-02-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn trả nợ xây dựng TYT đạt chuẩn theo Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 82 đến trang 85)
11-02-2011 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 86 đến trang 88)
15-02-2011 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. (từ trang 89 đến trang 94)
18-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 95 đến trang 97)
23-02-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 98 đến trang 100)
28-02-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 103)
24,635,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner