Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 05 xuất bản ngày 30-01-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2010 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
04-01-2010 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
22-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 26)
25-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. (từ trang 27 đến trang 29)
25-12-2009 Quyết định số 3729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2010. (từ trang 30 đến trang 37)
28-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. (từ trang 38 đến trang 46)
28-12-2009 Quyết định số 3755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2010. (từ trang 47 đến trang 55)
28-12-2009 Quyết định số 3765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông tỉnh Quảng Bình. (từ trang 56 đến trang 63)
24,457,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner