Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 29 xuất bản ngày 25-11-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2010 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. (từ trang 03 đến trang 17)
29-10-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. (từ trang 18 đến trang 33)
29-10-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 34 đến trang 41)
29-10-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 42 đến trang 45)
25-10-2010 Quyết định số 2734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 46 đến trang 59)
27-10-2010 Quyết định số 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ hạt giống ngô, rau cải các loại từ nguồn hỗ trợ của Trung ương khắc phục thiệt hại mưa lũ cho các địa phương, đơn vị khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2010. (từ trang 60 đến trang 62)
29-10-2010 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh ở lợn. (trang 63)
24,633,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner