Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 27 xuất bản ngày 30-09-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2010 Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. (từ trang 03 đến trang 15)
25-08-2010 Quyết định số 2065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. (từ trang 16 đến trang 17)
30-08-2010 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 18 đến trang 32)
16-09-2010 Quyết định số 2355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 33 đến trang 41)
16-09-2010 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý ở Việt Nam 2008 - 2012" hợp phần Đồng Hới, Quảng Bình (năm thứ 3). (từ trang 42 đến trang 43)
21-09-2010 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010 cho các trường bán công chuyển sang công lập. (từ trang 44 đến trang 47)
23-09-2010 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá khởi điểm các lô đất thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. (từ trang 48 đến trang 51)
24,458,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner