Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 23 xuất bản ngày 30-07-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2010 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2010. (từ trang 03 đến trang 04)
12-07-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. (trang 05)
15-07-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. (từ trang 06 đến trang 08)
16-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn. (từ trang 09 đến trang 10)
16-07-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. (từ trang 11 đến trang 23)
22-07-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. (từ trang 24 đến trang 25)
12-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2009. (từ trang 26 đến trang 27)
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 28 đến trang 32)
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). (từ trang 33 đến trang 38)
12-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. (từ trang 39 đến trang 43)
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 44 đến trang 48)
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2009. (từ trang 49 đến trang 63)
24,634,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner