Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 14 xuất bản ngày 20-03-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2010 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 02 đến trang 26)
02-02-2010 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 27 đến trang 32)
03-02-2010 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã, phường, thị trấn năm 2010. (từ trang 33 đến trang 35)
04-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 36 đến trang 41)
05-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 42 đến trang 58)
05-02-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 59 đến trang 61)
08-02-2010 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (từ trang 62 đến trang 63)
24,455,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner