Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 25-12-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. (từ trang 03 đến trang 31)
10-12-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. (từ trang 32 đến trang 41)
10-12-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010. (từ trang 42 đến trang 55)
10-12-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010. (từ trang 56 đến trang 68)
10-12-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 69 đến trang 70)
10-12-2009 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 71 đến trang 72)
10-12-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 73 đến trang 90)
10-12-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 91 đến trang 97)
10-12-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 98 đến trang 108)
11-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. (từ trang 109 đến trang 111)
33,598,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner