Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 31 xuất bản ngày 10-10-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2009 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 02 đến trang 24)
01-09-2009 Quyết định số 2341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên. (từ trang 25 đến trang 26)
14-09-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. (từ trang 27 đến trang 34)
14-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. (từ trang 35 đến trang 43)
14-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 44 đến trang 57)
24-09-2009 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 58 đến trang 59)
33,872,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner