Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 30 xuất bản ngày 20-09-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 08)
11-08-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y. (từ trang 09 đến trang 14)
14-08-2009 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 15 đến trang 16)
17-08-2009 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật của các loài cây giống trồng rừng ngập mặn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 18)
17-08-2009 Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới. (từ trang 19 đến trang 20)
19-08-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010. (từ trang 21 đến trang 25)
20-08-2009 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (trang 26)
25-08-2009 Quyết định số 2252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực xung quanh Làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 27 đến trang 31)
26-08-2009 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty Cổ phần. (từ trang 32 đến trang 34)
31-08-2009 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 35 đến trang 38)
31-08-2009 Quyết định số 2316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình. (từ trang 39 đến trang 40)
01-09-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 41 đến trang 43)
01-09-2009 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung mức trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi cho các xã biên giới huyện Minh Hóa. (từ trang 44 đến trang 45)
08-09-2009 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. (từ trang 46 đến trang 48)
14-09-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. (từ trang 49 đến trang 59)
33,868,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner