Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 29 xuất bản ngày 30-08-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 03 đến trang 07)
21-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. (từ trang 08 đến trang 09)
21-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 12)
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 13)
30-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2008 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 14 đến trang 18)
22-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. (từ trang 19 đến trang 24)
22-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 25 đến trang 26)
31-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 27 đến trang 32)
31-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 33 đến trang 35)
28-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 36 đến trang 43)
28-07-2009 Nghị quyết số 59/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. (từ trang 44 đến trang 45)
28-07-2009 Nghị quyết số 60/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. (trang 46)
28-07-2009 Nghị quyết số 61/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. (từ trang 47 đến trang 49)
24-07-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 50 đến trang 54)
24-07-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. (từ trang 55 đến trang 56)
24-07-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. (từ trang 57 đến trang 59)
33,868,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner