Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 17 xuất bản ngày 15-06-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-05-2009 Quyết định số 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng. (từ trang 03 đến trang 06)
29-05-2009 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 07)
29-05-2009 Quyết định số 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 08)
29-05-2009 Quyết định số 1156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 09)
29-05-2009 Quyết định số 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 10)
29-05-2009 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 11)
29-05-2009 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 12)
29-05-2009 Quyết định số 1160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (trang 13)
29-05-2009 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015". (từ trang 14 đến trang 23)
01-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 26)
01-06-2009 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đơn giá nhân công phục vụ công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. (từ trang 27 đến trang 28)
08-06-2009 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi. (từ trang 29 đến trang 30)
09-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình. (từ trang 31 đến trang 37)
09-06-2009 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2009 - 2015 Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình. (từ trang 38 đến trang 41)
09-06-2009 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2009. (từ trang 42 đến trang 44)
10-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 45 đến trang 51)
11-06-2009 Quyết định số 1351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình. (từ trang 52 đến trang 59)
33,870,733 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner