Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 05-03-2009: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2009 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 03)
09-02-2009 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 04)
09-02-2009 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 05)
09-02-2009 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 06)
09-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (từ trang 07 đến trang 09)
16-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 15)
16-01-2009 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 22)
21-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 23 đến trang 24)
09-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2009. (từ trang 25 đến trang 30)
13-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Giống nuôi trồng thủy sản thành Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Bình. (từ trang 31 đến trang 32)
13-02-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 34)
26-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 35 đến trang 37)
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 38 đến trang 50)
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện và nhiệm vụ thu - chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2009. (từ trang 51 đến trang 61)
24-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 62 đến trang 64)
24-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 65 đến trang 67)
24-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 68 đến trang 74)
24-12-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 75 đến trang 81)
24-12-2008 Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 82 đến trang 116)
23-12-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. (từ trang 117 đến trang 119)
33,872,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner