Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 20-01-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các doanh nghiệp, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. (từ trang 03 đến trang 69)
22-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. (từ trang 70 đến trang 79)
24-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 80 đến trang 84)
24-12-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2007. (từ trang 85 đến trang 86)
24-12-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 87 đến trang 90)
26-12-2008 Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2009. (từ trang 91 đến trang 93)
30-12-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, cơ chế quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 94 đến trang 102)
30-12-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 103 đến trang 110)
31-12-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình. (từ trang 111 đến trang 123)
33,868,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner