Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 10-01-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 03 đến trang 07)
11-12-2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 08 đến trang 15)
05-12-2008 Quyết định số 3166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các tàu, các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với các cơ quan quản lý trên đất liền ở địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 21)
12-12-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 22 đến trang 24)
15-12-2008 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015. (từ trang 25 đến trang 43)
15-12-2008 Quyết định số 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 44 đến trang 79)
17-12-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hoạt động đo đạc và bản đồ. (từ trang 80 đến trang 87)
17-12-2008 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình. (từ trang 88 đến trang 89)
19-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 90 đến trang 101)
19-12-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. (từ trang 102 đến trang 105)
19-12-2008 Quyết định số 3382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc. (trang 106)
22-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông). (từ trang 107 đến trang 111)
23-12-2008 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, loại bỏ một số danh mục phẫu thuật, thủ thuật tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 112 đến trang 119)
33,869,253 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner