Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-11-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2008 Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan điểm du lịch sinh thái Nước Moọc ư. (từ trang 03 đến trang 04)
30-09-2008 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 05 đến trang 06)
03-10-2008 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 07 đến trang 09)
03-10-2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 10 đến trang 11)
23-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 12 đến trang 15)
23-10-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. (từ trang 16 đến trang 18)
31-10-2008 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc. (trang 19)
04-11-2008 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
04-11-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. (từ trang 22 đến trang 31)
04-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 32 đến trang 36)
04-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. (từ trang 37 đến trang 41)
04-11-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. (từ trang 42 đến trang 52)
04-11-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. (từ trang 53 đến trang 59)
20,991,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner