Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 22 xuất bản ngày 30-09-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 08)
05-09-2008 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008. (từ trang 09 đến trang 10)
08-09-2008 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị dùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 11 đến trang 29)
09-09-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. (từ trang 30 đến trang 33)
09-09-2008 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010. (từ trang 34 đến trang 37)
10-09-2008 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". (từ trang 38 đến trang 41)
12-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm. (từ trang 42 đến trang 43)
12-09-2008 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 44 đến trang 52)
06-08-2008 Quyết định số 499/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh. (từ trang 53 đến trang 63)
20,991,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner