Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 17 xuất bản ngày 10-08-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2008 Quyết định số 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi phí lập, thẩm định, quản lý và chỉ đạo Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (từ trang 03 đến trang 07)
27-06-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 08 đến trang 16)
27-06-2008 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các hạng mục công trình lâm sinh và công nghiệp rừng. (từ trang 17 đến trang 19)
23-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 20 đến trang 28)
24-07-2008 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn bổ sung năm 2007 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 29 đến trang 31)
28-07-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn. (từ trang 32 đến trang 33)
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 34 đến trang 39)
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2007. (từ trang 40 đến trang 41)
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 42 đến trang 45)
22-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 46 đến trang 55)
22-07-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. (từ trang 56 đến trang 57)
22-07-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đặt tên đường đô thị Ba Đồn mở rộng. (từ trang 58 đến trang 59)
33,598,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner