Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 16 xuất bản ngày 30-07-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2008 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2008 phục vụ mục tiêu chống lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ”. (từ trang 03 đến trang 08)
30-06-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. (từ trang 09 đến trang 15)
02-07-2008 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 21)
15-07-2008 Quyết định số 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khôi phục chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại năm 2008. (từ trang 22 đến trang 24)
21-07-2008 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: "Xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề nghị đưa vào Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ". (từ trang 25 đến trang 27)
23-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí chọn nhà đầu tư khai thác cát thủy tinh - Quảng Trạch. (từ trang 28 đến trang 32)
23-07-2008 Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2008. (từ trang 33 đến trang 35)
21-07-2008 Nghị quyết số 02A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 36 đến trang 43)
21-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2007. (từ trang 44 đến trang 45)
16-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 46 đến trang 51)
16-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về thông qua kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII. (từ trang 52 đến trang 53)
16-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 54 đến trang 55)
18-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. (từ trang 56 đến trang 59)
33,598,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner