Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-06-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch; định mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa địa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
06-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần. (từ trang 05 đến trang 18)
09-06-2008 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn và quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn. (từ trang 19 đến trang 23)
09-06-2008 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 28)
12-06-2008 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2008 của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 31)
12-06-2008 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích từ nguồn Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu thuộc ngân sách tỉnh năm 2008 để cấp kinh phí cho các huyện, thành phố. (từ trang 32 đến trang 34)
12-06-2008 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2008. (từ trang 35 đến trang 38)
13-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống và bài trừ tệ nạn số đề. (từ trang 39 đến trang 40)
13-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện niêm yết giá và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá. (từ trang 41 đến trang 42)
17-06-2008 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại cấp xã có sự tham gia của cộng đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 43 đến trang 54)
20-06-2008 Quyết định số 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho một số đơn vị trong năm học 2008 - 2009. (từ trang 55 đến trang 56)
27-06-2008 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các huyện. (từ trang 57 đến trang 59)
33,871,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner