Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 12 xuất bản ngày 20-05-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-05-2008 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 04)
02-05-2008 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí thuê thuyền tham quan động Phong Nha. (từ trang 05 đến trang 06)
05-05-2008 Quyết định số 848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 07 đến trang 40)
05-05-2008 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 41 đến trang 42)
06-05-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 43 đến trang 49)
07-05-2008 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 50 đến trang 51)
08-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh năm học 2008 - 2009. (từ trang 52 đến trang 53)
16-04-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Đồng Hới. (từ trang 54 đến trang 59)
33,597,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner