Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 07 xuất bản ngày 10-03-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2008 Thông báo số 252/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2008. (từ trang 03 đến trang 06)
15-02-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ. (từ trang 07 đến trang 09)
18-02-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). (từ trang 10 đến trang 12)
21-02-2008 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 13 đến trang 16)
26-02-2008 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 17 đến trang 31)
26-02-2008 Công văn số 351/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (trang 32)
29-02-2008 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch cúm gia cầm. (trang 33)
03-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. (từ trang 34 đến trang 50)
03-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại thành phố Đồng Hới. (từ trang 51 đến trang 59)
21,097,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner