Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 06 xuất bản ngày 20-02-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2008 Quyết định số 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 03 đến trang 13)
08-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 23)
16-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 33)
23-01-2008 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2008. (từ trang 34 đến trang 37)
25-01-2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cuờng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”. (từ trang 38 đến trang 47)
25-01-2008 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2008. (từ trang 48 đến trang 52)
01-02-2008 Quyết định số 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày 30 tháng 6 năm 2007 đã hết hiệu lực. (từ trang 53 đến trang 57)
01-02-2008 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 và Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 58 đến trang 59)
20,991,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner