Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 23 xuất bản ngày 15-12-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2006. (từ trang 02 đến trang 03)
07-12-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn. (từ trang 04 đến trang 07)
07-12-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2008. (từ trang 08 đến trang 27)
04-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 28 đến trang 55)
10-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 56 đến trang 64)
21,079,214 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner