Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 07 xuất bản ngày 05-04-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 10)
01-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh bản Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 11 đến trang 17)
05-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo của tỉnh. (từ trang 18 đến trang 20)
07-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 21 đến trang 36)
12-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 37 đến trang 44)
16-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 45 đến trang 60)
21,079,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner