Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15-10-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (từ trang 03 đến trang 05)
04-05-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước. (từ trang 06 đến trang 08)
10-05-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật. (từ trang 09 đến trang 16)
12-05-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè. (từ trang 17 đến trang 18)
18-05-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. (từ trang 19 đến trang 24)
29-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. (từ trang 25 đến trang 31)
29-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục, công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình. (từ trang 32 đến trang 37)
31-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 38 đến trang 45)
02-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 46 đến trang 59)
15-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 60 đến trang 75)
22-06-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 76 đến trang 112)
27-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. (từ trang 113 đến trang 120)
21,131,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner