Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30-09-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. (từ trang 03 đến trang 14)
03-04-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 15 đến trang 30)
03-04-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB. (từ trang 31 đến trang 32)
05-04-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào. (từ trang 33 đến trang 45)
06-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 46 đến trang 52)
14-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 53 đến trang 59)
14-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. (từ trang 60 đến trang 63)
17-04-2006 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác tôm Hùm. (từ trang 64 đến trang 65)
03-05-2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2006 - 2007. (từ trang 66 đến trang 67)
04-05-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. (từ trang 68 đến trang 77)
05-05-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 78 đến trang 116)
33,680,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner