Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-09-2006: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006. (từ trang 04 đến trang 07)
06-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự. (từ trang 08 đến trang 15)
19-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè. (từ trang 16 đến trang 18)
19-01-2006 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất. (từ trang 19 đến trang 22)
09-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 23 đến trang 27)
16-02-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phổ cập bậc Trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 28 đến trang 38)
16-02-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. (từ trang 39 đến trang 40)
24-02-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. (từ trang 41 đến trang 43)
07-03-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. (từ trang 44 đến trang 45)
09-03-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 46 đến trang 52)
10-03-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14. (từ trang 53 đến trang 55)
13-03-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 56 đến trang 61)
13-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. (từ trang 62 đến trang 64)
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 65 đến trang 67)
23-03-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 68 đến trang 69)
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 70 đến trang 72)
29-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống. (từ trang 73 đến trang 83)
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. (từ trang 84 đến trang 86)
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã. (từ trang 87 đến trang 89)
03-04-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về công tác Gia đình giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 90 đến trang 100)
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. (từ trang 101 đến trang 104)
26,404,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner