Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 xuất bản ngày 05-11-2012: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 02 đến trang 22)
23-10-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 23 đến trang 31)
19-09-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Minh Hóa. (từ trang 32 đến trang 47)
25-09-2012 Chỉ thị số 23/CT-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm (2003 - 2013) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình. (từ trang 48 đến trang 50)
19-10-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 51 đến trang 55)
25,783,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner