Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 xuất bản ngày 25-05-2012: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 14)
09-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 15 đến trang 32)
16-05-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 36)
27-04-2012 Quyết định số 985/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 37 đến trang 39)
21-05-2012 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020. (từ trang 40 đến trang 59)
26,424,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner