Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 96 + 97 xuất bản ngày 15-09-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (trang 03)
01-09-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 04 đến trang 06)
30-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. (từ trang 07 đến trang 12)
05-09-2017 Quyết định số 3109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình. (từ trang 13 đến trang 22)
05-09-2017 Quyết định số 3122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. (từ trang 23 đến trang 25)
07-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 26 đến trang 29)
07-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 30 đến trang 33)
07-09-2017 Quyết định số 3164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình Phần khảo sát xây dựng. (từ trang 34 đến trang 135)
26,405,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner