Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 35 xuất bản ngày 10-11-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 16)
25-10-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 17 đến trang 25)
28-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 26 đến trang 29)
28-10-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng khu vực Dinh Mười xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 30 đến trang 36)
16-10-2013 Quyết định số 2523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. (từ trang 37 đến trang 38)
30-10-2013 Quyết định số 2684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 và số 11 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. (từ trang 39 đến trang 40)
30-10-2013 Quyết định số 2687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2020”. (từ trang 41 đến trang 51)
21,132,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner