Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 xuất bản ngày 20-09-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 07)
17-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 08 đến trang 12)
28-08-2013 Nghị quyết số 120/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. (từ trang 13 đến trang 15)
28-08-2013 Nghị quyết số 121/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. (từ trang 16 đến trang 19)
20-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Minh Hóa. (từ trang 20 đến trang 39)
17-09-2013 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 40 đến trang 41)
03-09-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014. (từ trang 42 đến trang 46)
09-09-2013 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2013. (từ trang 47 đến trang 48)
13-09-2013 Quyết định số 2237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013. (từ trang 49 đến trang 50)
16-09-2013 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí Quảng Bình lần thứ VIII (2011 - 2012). (từ trang 51 đến trang 54)
18-09-2013 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 55 đến trang 63)
24,909,768 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner