Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 33 xuất bản ngày 25-03-2017: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2017 Quyết định số 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (đợt 5). (trang 03)
13-03-2017 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thủy đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (đợt 5). (trang 04)
13-03-2017 Quyết định số 793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (đợt 5). (trang 05)
13-03-2017 Quyết định số 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (đợt 5). (từ trang 06 đến trang 07)
15-03-2017 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. (từ trang 08 đến trang 49)
15-03-2017 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. (từ trang 50 đến trang 79)
24,606,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner