Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 25-01-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 34)
10-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ trợ cấp đặc thù; phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; chế độ tiền ăn cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng Trẻ em SOS Đồng Hới. (từ trang 35 đến trang 44)
30-12-2016 Quyết định số 4238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 45 đến trang 74)
06-01-2017 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 75 đến trang 83)
09-01-2017 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. (từ trang 84 đến trang 87)
10-01-2017 Quyết định số 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. (từ trang 88 đến trang 90)
10-01-2017 Quyết định số 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. (từ trang 91 đến trang 101)
10-01-2017 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. (từ trang 102 đến trang 103)
24,518,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner