Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15-01-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2015 Quyết định số 3636/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp. (từ trang 03 đến trang 55)
21-12-2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 56 đến trang 57)
21-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 58 đến trang 66)
21-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2016. (từ trang 67 đến trang 100)
21-12-2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 101 đến trang 105)
21-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện (nguồn vốn ngân sách huyện). (từ trang 106 đến trang 117)
28-12-2015 Quyết định số 3791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
29-12-2015 Quyết định số 3825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 120 đến trang 121)
29-12-2015 Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015. (trang 122)
29-12-2015 Quyết định số 3827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 123)
24,933,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner