Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 28-02-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 18)
25-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2013 cho ngân sách các xã, thị trấn. (từ trang 19 đến trang 87)
07-01-2013 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu huấn luyện và nuôi chó phát hiện ma túy của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. (từ trang 88 đến trang 90)
07-01-2013 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). (từ trang 91 đến trang 93)
07-01-2013 Quyết định số 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). (từ trang 94 đến trang 96)
10-01-2013 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2012. (từ trang 97 đến trang 98)
10-01-2013 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2020. (từ trang 99 đến trang 108)
15-01-2013 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2013. (từ trang 109 đến trang 116)
16-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 119)
24,941,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner