Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 34 xuất bản ngày 15-08-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 14)
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 15 đến trang 21)
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. (từ trang 22 đến trang 23)
27-07-2015 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (từ trang 24 đến trang 25)
27-07-2015 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (từ trang 26 đến trang 27)
28-07-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 51)
25,779,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner