Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 33 xuất bản ngày 10-08-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 14)
14-07-2015 Nghị quyết số 69/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. (từ trang 15 đến trang 19)
14-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 20 đến trang 21)
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 22 đến trang 28)
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 29 đến trang 30)
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2014. (từ trang 31 đến trang 50)
24-07-2015 Quyết định số 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 1 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. (trang 51)
24-07-2015 Quyết định số 2032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 2 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Hùng Vương. (trang 52)
24-07-2015 Quyết định số 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 3 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Trần Phú. (trang 53)
24-07-2015 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 4 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. (trang 54)
24-07-2015 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Số 5 Bố Trạch thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. (trang 55)
24-07-2015 Quyết định số 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình. (từ trang 56 đến trang 63)
25,766,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner