Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-05-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
22-04-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015. (từ trang 06 đến trang 14)
07-04-2015 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 15 đến trang 16)
15-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2015. (từ trang 17 đến trang 19)
15-04-2015 Quyết định số 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 20 đến trang 36)
20-04-2015 Quyết định số 1029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014 - 2015. (từ trang 37 đến trang 40)
07-05-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. (từ trang 41 đến trang 43)
07-05-2015 Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục - dạy nghề huyện, thị xã, thành phố năm học 2015 - 2016. (từ trang 44 đến trang 47)
13-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. (từ trang 48 đến trang 51)
27,914,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner