Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 20-04-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-03-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 04)
23-03-2015 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 05 đến trang 07)
24-03-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. (từ trang 08 đến trang 12)
30-03-2015 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2014. (từ trang 13 đến trang 14)
30-03-2015 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 15 đến trang 28)
30-03-2015 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 29 đến trang 105)
31-03-2015 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. (trang 106)
02-04-2015 Quyết định số 850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 107 đến trang 115)
37,184,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner