Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 28-02-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 16)
03-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 17 đến trang 18)
04-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 19 đến trang 28)
09-02-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 29 đến trang 32)
10-02-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 33 đến trang 47)
02-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. (từ trang 48 đến trang 105)
09-02-2015 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014. (từ trang 106 đến trang 107)
10-02-2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Bố Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (từ trang 108 đến trang 109)
10-02-2015 Quyết định số 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hoá đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (từ trang 110 đến trang 111)
10-02-2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). (từ trang 112 đến trang 113)
12-02-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015. (từ trang 114 đến trang 115)
31,870,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner