Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 05-02-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch và điều chỉnh tọa độ điểm góc khu vực khoáng sản trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 05)
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2015. (từ trang 06 đến trang 103)
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 104 đến trang 110)
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. (từ trang 111 đến trang 113)
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2015. (từ trang 114 đến trang 117)
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015. (từ trang 118 đến trang 119)
22-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014. (từ trang 120 đến trang 122)
22-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013. (từ trang 123 đến trang 126)
16-01-2015 Quyết định số 83/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. (trang 127)
27,614,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner