Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 46 + 47 xuất bản ngày 30-12-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019. (từ trang 02 đến trang 97)
11-12-2014 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 98 đến trang 106)
11-12-2014 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 107 đến trang 111)
22-12-2014 Công văn số 210/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. (trang 112)
12-12-2014 Quyết định số 3609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 113 đến trang 119)
17-12-2014 Quyết định số 3676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (từ trang 120 đến trang 121)
17-12-2014 Quyết định số 3677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. (từ trang 122 đến trang 123)
25,766,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner